بخش فروش سایت و پیگیری سفارشات

تلفن: (داخلی ۴۰۱-۴۰۲) ۸۸۸۰۷۶۱۰-۰۲۱
Email: info[at]hstbw.com

بخش فنی، فروش و بازاریابی

تلفن: (داخلی ۱۰۱-۱۰۲) ۸۸۸۰۷۶۱۰-۰۲۱
Email: sales[at]hstbw.com

بخش گارانتی و تعمیرات

تلفن: (داخلی ۲۰۱-۲۰۲) ۸۸۸۰۷۶۱۰-۰۲۱
Email: repair[at]hstbw.com

بخش مالی

تلفن: (داخلی ۳۰۱-۳۰۲) ۸۸۸۰۷۶۱۰-۰۲۱
Email: accounting[at]hstbw.com

فرم تماس با ما

  ارتباط در شبکه های اجتماعی

  • ۰۲۱-۸۸۸۰۷۶۱۰
  • Messenger
  • Telegram
  • Email: info[at]hstbw.com

  ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید.