مقالات

تعریف رایانش ابری ☁

تعریف رایانش ابری

☁ رایانش ابری ( Cloud Computing)

مدل رایانشی بر پایهٔ شبکه های بزرگ کامپیوتری مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل سرویس های فناوری اطلاعات (شامل سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات، و سایر منابع اشتراکی رایانشی) با به کارگیری اینترنت ارائه میکند.
رایانش ابری راه کارهایی برای ارائهٔ خدمات فناوری اطلاعات به شیوه های مشابه با صنایع همگانی (آب، برق، تلفن و …) پیشنهاد میکند.
این بدین معنی است که دسترسی به منابع فناوری اطلاعات در زمان تقاضا و بر اساس میزان تقاضای کاربر به گونه ای مقیاس پذیر و انعطاف پذیر از راه اینترنت به کاربر تحویل داده میشود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید