مقالات

DAS-Direct Attached Storage

Direct Attached Storage چیست

در DAS درایو دیسک ها به طور مسقیم به سرویس دهنده متصل میشوند، ذخیره ساز یک وسیله جانبی (زیر سیستم ) است در حالی که سرویس دهندگان مدیریت داده ها و تمامی انواع نرم افزارهای کاربردی با زیر سیستم ذخیره ساز سازگار میشوند.
محیط های سرویس دهنده اندکی را بکار میگیرد.
اما با افزایش ظرفیت ذخیره سازی اثر بخشی منبع ذخیره ساز بسیار کم خواهد شد وقابلیت ارتقا و توسعه پذیری آن به شدت نحدود خواهد شد.
در صورت اختلال در سرویس دهنده ، دسترسی به داده ها امکان پذیر نیست و منابع ذخیره شده و داده ها نمیتوانند به اشتراک گذاشته شوند.

دیدگاهتان را بنویسید