مقالات

SAN -storage area network

SAN

براي ذخيره سازي داده ها با توپولوژي شبكه ي انعطاف پذير و اتصالات فيبر نوري با سرعت بالا تمركز دارد.
سوييچ كردن داده ها را به صورت چند مسيره در بين گره هاي داخلي امكان پذير مي سازد.
مديريت ذخيره سازي داده ها در ذخيره ساز نسبتا مستقل شبكه ي محلي قرار گرفته است،بنابراين حداكثر ميزان اشتراك داده ها ومديريت داده ها را دارد و همچنين به عنوان گسترش يكپارچه اي از سيستم است.

دیدگاهتان را بنویسید