مقالات

NAS- network attached storage

در حقيقت NAS يك ابزار ذخيره سازي كمكي در يك شبكه است.
از طريق يك هاب يا سوييچ به طور مستقيم به يك شبكه وصل مي شود و از طريق پروتكل TCP/IP ارتباط برقرار مي كند.NAS از تبادل پيام استفاده ميكند و داده ها به صورت فايل منتقل ميشوند.
دو ويژگي برجسته دارد:
در اتصال فيزيكي ابزار ذخيره سازي را به طور مستقيم به شبكه وصل مي كند و سپس ذخيره ساز را به انتهاي يك سرويس دهنده متصل ميكند.
به طور فني حركات بازوي متحرك را كاهش ميدهد بنابراين باعث كاهش تاخير خواندن و نوشتن مي شود،با اين حال NAS نشان ميدهد كه هنوز ذاتا يكي از تجهيزات سرويس دهنده سنتي است.

دیدگاهتان را بنویسید