مقالات

قابلیت جدیدSQL Server2016 PolyBase

قابلیت Server2016 PolyBase

در SQL Server 2016 قابلیت جدیدی به نام PolyBase اضافه شده است شما بوسیله این قابلیت می توانید SQL Server را به یک کلاستر از نوع هدوپ متصل کنید. فرض کنید بانک اطلاعاتی با حجم ۱۰۰PB (یکصد پتا بایت) بر روی بستر هدوپ دارید. این بانک اطلاعاتی مطابق قابلیت هایی که هدوپ در اختیار ما قرار می دهد بر روی بیش از N سرور می تواند توزیع شود.

حالا شما با استفاده از قابلیت PolyBase به کلاستر هدوپی متصل شوید و جداول موجود در هدوپ را به عنوان یک External Table به بانک اطلاعاتی خود معرفی کنید. با اینکار می توانید در SQL Server با استفاده از دستورات TSQL داده های موجود در هدوپ پردازش کنید. توجه داشته باشید که پردازش حجم عظیم دیتا (Big Data) سمت خود هدوپ به شکل Distribute (توزیع یافته) و نتیجه به سمت SQL Server برگشت داده می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید